Platba převodem

K přidání platby převodem se přihlaste do administrace vašeho obchodu. V levém menu klikněte na “ Settings ” ( ozubené kolečko dole ), následně na “ Payments ”. Zde je poté možnost přidat si vlastní metodu platby a to v sekci “ Manual Payments ”, která je o něco níž. Tam klikněte na " Activate a custom payment method " a zvolte “ Create new custom payment method ”.

Vyplňte název např. " Bankovní převod " a platební instrukce, které se zobrazí zákazníkovi po odeslání objednávky.

Zboží vám pošleme jakmile dorazí vaše platba. Číslo účtu: 123-4567890 / 2010 Variabilní symbol: číslo vaší objednávky

Nastavení platby bankovním převodem na Shopify
Nastavení platby bankovním převodem
Objednávka s platbou převodem
Takhle pak vypadá objednávka—ještě zbývá přidat překlad do češtiny.

Automatické generování variabilního čísla v Shopify zaintegrováno není. Naskýtají se 2 různá řešení:

 1. Požádat zákazníka, aby použil číslo objednávky.
 2. zahrnuto v postupu přidání platby převodem
 3. Komplikovaněji generovat variabilní číslo.

Generování variabilního čísla

Je určitě lepší uživateli toto číslo automaticky vygenerovat, zjednoduší to celý proces a zamezí to chybám. Jak tedy na to?

Návod najdete i na Githubu.

 • Vyberte v levém menu Settings, a poté Checkout
 • V sekci " Additional content and scripts " vložte tento útržek kódu níže.

  • [[ váš-bankovní-účet ]] nahraďte číslem vašeho bankovního účtu např. 123456789 / 0100.
  • [[ Název-brány ]] nahraďte názvem platební metody, kde chcete instrukce zobrazit, např. Bankovní převod.
<div class="gateway" data-gateway="{{ unique_gateways }}" data-show-when="[[ Název-brány ]]">
 <br>
 <h3>Údaje pro platbu bankovním převodem</h3>
 <p>
  Číslo účtu: <strong>[[ váš-bankovní-účet ]]</strong><br>
  Variabilní symbol: <strong>{{ order_number }}</strong><br>
  Částka: <strong>{{ order.total_price | money }}</strong>
 </p>
</div>
 • Pod předchozí útržek textu vložte ještě tento útržek.

  <script>
  function ShopifyVarSymbol(selector) {
  'use strict';
  
  if(!selector){
  throw "Missing Selector";
  return false;
  }
  
  [].forEach.call(document.querySelectorAll(selector), function(el,i,a) {
  var gateway = el.getAttribute('data-gateway');
  var when = el.getAttribute('data-show-when');
  
  if (gateway && when) {
   gateway = gateway.toLowerCase().trim().replace(' ', '');
   when = when.toLowerCase().trim().replace(' ', '');
  
   if(gateway === when) {
    el.removeAttribute('style');
   } else {
    el.setAttribute('style', 'opacity: 0; visibility: hidden; height: 0;');
   }
  } else { return false };
  });
  };
  

ShopifyVarSymbol('.gateway');

* Uložte změny a&nbsp;vyzkoušejte objednávku. Takhle by měla vypadat:
![](/assets/Screen-Shot-2015-09-03-at-11-35-58.png)

---

Chcete pomoci
s vaším e-shopem?

O Shopify nejen píšeme, ale umíme na něm i stavět e-shopy.
ozvěte se nám jestli potřebujete s nečím pomoci.

Vývoj na míru